2012.a. Laste Kliiniliste Uuringute Fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Laste Kliiniliste Uuringute Fond

2012. aastal jäeti Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium välja kuulutamata.

Välja on kuulutatud üks 950 euro suurune stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid , oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:

  • elektrooniline taotlusvorm sihtasutuse kodulehel;

  • õppejõududel ja arst-residentidel vabavormiline taotlus sihtasutusele siseposti kaudu või pdf-failina e-kirja lisas aadressil tysiht@ut.ee;

  • lühikokkuvõte teadustööst (mitte üle 2 lk.) pdf-failina.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.