2012.a. Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

2012. aastal pälvis Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumi TÜ arstiteaduskonna üliõpilane Paul-Sander Vahi.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös .

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlusvorm sihtasutuse kodulehel. Motivatsioonikirjas tuleb eraldi välja tuua taotleja osalus teadustöös. Taotlusele tuleb lisada kokkuvõte konverentsil peetud ettekandest aadressil tysiht@ut.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november