2012.a. Hea Tahte Fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Hea Tahte Fond

Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilasele

2012. aastal pälvis Hea Tahte Fondi stipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekava 2. aasta magistrant Teele Lattik.

Välja on kuulutatud üks 1350 euro suurune stipendium.

NB! Jälgi allpool dokumentides toodud statuuti ja selle nõudeid.

Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased, kes vastavad Hea Tahte Fondi statuudi pn. 11 toodud kriteeriumitele (vähekindlustatud, paljulapselisest perest, ühe vanema ja mitme kooliskäiva lapsega perest pärit või vanemliku toeta üliõpilased).

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel (sisaldab CV, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, juhendava õppejõu soovitust, majandusliku olukorra kirjeldust);

  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;

  • keskmist hinnet sisaldav ÕIS-i väljavõte

  • esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia.
Lisadokumendid saata e-aadressile tysiht@ut.ee või sisepostiga

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november