2012.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2012. aasta sügissemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • arstiteaduskonna arst-resident Mariken Ross (4 500 eurot)

  • arstiteaduskonna arst-resident Mari-Liis Uudelepp (5 000 eurot)

  • arstiteaduskonna üliõpilane Marie Abel (500 eurot)
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

· Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;

· Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;

· Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Konkursi tähtaeg on 1. november.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

· elektrooniline stipendiumi taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab

- isikuandmeid

- ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest

- põhjendust stipendiumi taotlemiseks

- ülevaadet erialasest teadustegevusest

- juhendaja soovitust

- stipendiumi kasutamise eelarvet

* vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (paberil või skaneerituna aadressil tysiht@ut.ee).

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juunikuus.

Paberil materjalid TÜ Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu või sisepostiga