2011/2012. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011/2012. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

2012. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi pälvis Birgit Poopuu (12 872 eurot) - sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane, politoloogia eriala.

TÜ Sihtasutus kuulutab välja 2011/2012. õppeaasta Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumi konkursi

Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 12 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2011

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 1. veebruaril 2012