2011.a. Udo Mällo stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Udo Mällo stipendium

2011. aastal pälvisid Udo Mällo stipendiumi:
 • Raivo Prank (1 300 eurot);
 • Meelis Saueauk (1 300 eurot);
 • Marika Kütt (880 eurot).
Stipendiumikonkurss Udo Mällo fondist

 1. Stipendiumikonkursi raames antakse välja kaks 1300 euro suurust stipendiumi Udo Mällo fondist.

 2. Stipendiumidele kandideerimiseks saab avalduse esitada hiljemalt 1. märtsil 2011. aastal.

 3. Stipendiumile saab konkureerida iga Eesti avalik-õigusliku ülikooli magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava neljandal või viiendal kursusel ning doktoriõppe õppekaval õppiv üliõpilane, kes esitab konkursil osalemiseks nägemuse, kuidas kavatseb õpingute ajal omandatud teadmisi kasutada iseenda ning Eesti riigi ja rahva hüvanguks.
4. Stipendiumile kandideerijale tuleb kasuks vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, vaimulikes, noorte- või kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, kultuuri- või vabatahtliku töö organisatsioonid vms).

5. Stipendiumikonkursil osalemiseks on vajalik järgmiste dokumentide esitamine:

 • TÜ SA elektrooniline taotlusvorm (sisaldab CV, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustegevusest, juhendava õppejõu soovitust);

 • motiveeritud avaldus stipendiumi saamiseks, milles on mh käsitletud seda, kuidas stipendiumit õpingute või teadustöö edendamiseks kasutatakse (esitada elektrooniliselt või paberil);

 • kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide äranäitamisega ja võimalusel koopia bakalaureusekraadi diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (esitada elektrooniliselt või paberil).
 1. Stipendiumide saajad otsustab selleks otstarbeks moodustatud 3-liikmeline komisjon ja kinnitab Tartu Ülikooli Sihtasustuse usalduskogu.

 2. Komisjonil on õigus teha ettepanek anda lisaks kahele 1300-eurosele stipendiumile välja üks 880 euro suurune lisastipendium märkimisväärseimale taotlejale.
8. Stipendiumide saajad tehakse teatavaks hiljemalt Eesti Üliõpilaste Seltsi 141. aastapäeva ürituste raames aprillis 2011.

9. Stipendiumikonkursi võitja kohustub hiljemalt 12 kuud pärast stipendiumi saamist tegema Eesti Üliõpilaste Seltsi korraldataval üritusel avaliku ettekande, kus tutvustab oma õppe- või teadustegevust..

Paberil dokumendid saata aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu, TÜ Sihtasutus

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820; e-post: tysiht@ut.ee