2011.a. Playtech Estonia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Playtech Estonia stipendium

2011. aastal pälvisid Playtech Estonia stipendiumi:
  • Alisa Pankova 3.a. bakalureuseõppe üliõpilane
  • Kristjan Krips 1.a. magistriõppe üliõpilane
  • Carlos David Paniagua Gomez 1.a. magistriõppe üliõpilane
Välja kuulutatakse stipendiume kokku summas 3840 eurot, stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika ja infotehnoloogia eriala bakalaureuseõppe viimase aasta ja magistriõppe 1. aasta üliõpilased, kes:
  • omavad häid tulemusi õppetöös;
  • on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses;
  • jätkavad õpinguid magistriõppes 2011/2012. õppeaastal.
Taotlusi saab esitada 1.maist kuni 1. juunini.

Stipendiumid makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades alates septembrist 2011.a. kuni juunini 2012.a.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2011.a.

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee