2011.a. Nadia Walteri fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Nadia Walteri fond

2011. aastal pälvis Nadia Walteri stipendiumi TÜ arstiteaduskonna üliõpilane Katrin Sonn.

Välja on kuulutatud üks stipendium 1 500 eurot

Taotleda saavad Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks elektroonne stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel. Taotlus sisaldab:

· Isiku- ja kontaktandmed

• lühiülevaade erialasest tegevusest ;

• juhendava õppejõu soovitus ;

• ülevaade kavandatavast uurimistööst;

• lühiülevaade ühiskondlikust tegevusest.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust.