2011.a. Erich Rannu Perekonna Stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Erich Rannu Perekonna Stipendium

2011. aastal pälvisid Erich Rannu perekonna stipendiumi: Katrin Humal, Jaanika Lill, Mart Reinson ja Oliver Lukason.

Erich Rannu perekonna stipendiumitele

Erich Rannu perekonna stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse neli 1600 euro suurust stipendiumi

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada paarileheküljeline essee, mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majandusarengus.

Konkursi tähtaeg on 1. aprill.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses.

Essee saata e-posti aadressil tysiht@ut.ee

Info: tel. 7375852 või 521 6820, e-post tysiht@ut.ee