2011.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

2011. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi pälvisid:
Ene-Margit Tiit, Liina-Mai Tooding (TÜ) 1100 eur
Ülo Matjus (TÜ) 1040 eur
Anneli Saro (TÜ) 700 eur
Eva Piirimäe (TÜ) 800 eur
Kersti Lilleväli (TÜ) 850 eur
Olga Gerassimenko (TÜ) 900 eur
Janika Päll (TÜ) 850 eur
Katrin Karu (TÜ) 900 eur
Heilo Altin (TÜ) 850 eur
Katre Pärn (TÜ) 650 eur

Tartu Ülikooli Sihtasutus koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga kuulutab välja

KONKURSI

eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumidele

Stipendiumifondi suurus on 8640 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse põhjendus stipendiumi taotlemiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema ja lühikokkuvõte erialasest tegevusest ning isikuandmed;

  • teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt aadressil: tysiht@ut.ee;

  • üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega;

  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Dokumendid esitada hiljemalt 1. märtsiks Tartu Ülikooli Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50 090 Tartu.

Täpsem info www.ut.ee/sihtasutus, e-post tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 521 6820.