2011.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

2011. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Gerda Rumvolt - kehakultuuriteaduskonna üliõpilane, sõiduks Toronto ülikooli vahetusüliõpilasena

 • Maria Liiv - sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane, sõiduks Jonköpingisse õppereisile

 • Ele Viskus - filosoofiateaduskonna üliõpilane, sõiduks Taiwanile erialasele konverentsile

 • Janno Torop - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane, sõiduks VTT Teaduskeskusesse Soome

 • Hedi Hepner - õigusteaduskonna üliõpilane, sõiduks Rahvusvahelise Arbitraazi Akadeemia kursusele Pariisi

 • Helen Lempu - arstiteaduskonna üliõpilane, sõiduks ülemaailmsele arstiüliõpilaste konverentsile Ghanas

 • Marie Abel - arstiteaduskonna üliõpilane, sõiduks ülemaailmsele arstiüliõpilaste konverentsile Ghanas

 • Katre Tatrik - sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane, sõiduks Tbilisi ülikooli vahetusüliõpilaseks

 • Mariann Sirgmets - õigusteaduskonna üliõpilane, sõiduks kaubandusõiguse harjutuskohtu võistluise eelvõistlusele New Yorki
Välja on kuulutatud kokku 5 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee
Taotlemise tähtaeg on 1. november