2010.a. Voldemar Jaanbergi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Voldemar Jaanbergi stipendium

2010. aastal pälvisid Voldemar Jaanbergi stipendiumi majandusteaduskonna üliõpilased Anne Reino
ja Oliver Lukason.

Välja on kuulutatud kaks stipendiumi ´a 15 000 krooni

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud

Kandideerimiseks tuleb sihtasutusele esitada:
  • elektrooniline taotlusvorm sihtasutuse kodulehel (üliõpilased) või vabavormiline taotlus (teadurid, õppejõud);
  • ülevaade erialasest tegevusest (sisaldub elektroonses taotlusvormis);
  • ülevaade kavandatavast uurimistööst või tegevusest;
  • üliõpilastel ühe õppejõu soovitus (sisaldusb elektroonses taotlusvormis), teaduritel instituudi juhataja soovitus;
  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest (sisaldusb elektroonses taotlusvormis).
Taotluste esitamise viimane päev on 1. november