2010.a. Valter Niiluse preemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Valter Niiluse preemia

2010. aastal pälvis Valter Niiluse preemia Eva-Liina Asu Garcia.

Välja on kuulutatud üks 10 000 krooni suurune preemia, millele saavad kandideerida läänemeresoome keelte ja eesti murrete valdkonnaga tegelevad teadlased ja teadlaste töörühmad.

Esildised/taotlused esitada TÜ Sihtasutusele paberil siseposti kaudu või aadessil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks