2010.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Tartu Ülikooli Raefond

2010. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia:
 • TÜ Geenivaramu direktor, professor Andres Metspalu (25 000 krooni)
 • TÜ Teaduskooli direktor Viire Sepp (25 000 krooni)
 • TÜ filosoofiateaduskonna professor Peeter Torop (25 000 krooni)
Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:
 • Arstiteaduskond - Mariliis Perend
 • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond- Mihkel Pajusalu
 • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond - Marko Lõoke
 • Õigusteaduskond - Liina Nurk
 • Filosoofiateaduskond - Katre Koppel
 • Sotsiaal- ja haridusteaduskond- Kats Kivistik
 • Usuteaduskond- Raivo Prank
 • Matemaatika-informaatikateaduskond - Kairi Kangro
Välja on kuulutatud üheksa stipendiumi, igale teaduskonnale üks 10 000 krooni suurune stipendium

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) üliõpilased kõigil õppetasemetel.

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Taotluste tähtaeg on 1. november

Välja on kuulutatud 72 000 krooni Raefondi preemiateks

Preemia on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Preemia kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused. Preemiat võib taotleda ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest preemiat taotletakse.

Preemia esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks