2010.a. Prof. Olevi Kulli Mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Prof. Olevi Kulli Mälestusfond

2010. aastal pälvis prof. Olev Kulli mälestusstipendiumi Eele Õunapuu, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant.

Stipendiumi suurus on 10 000 krooni.

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. aprilliks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele (Ülikooli 18, 50090 Tartu) järgmised dokumendid:
  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel
  • kahe õppejõu soovitus (sh. instituudi juhataja soovitus)
  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk.)
  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta
  • kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures
  • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.
NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus, e-post tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 521 6820.