2010.a. Playtech Estonia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Playtech Estonia stipendium

2010. aastal pälvisid Playtech Estonia stipendiumi:
  • Peeter Jürviste 3.a. bakalureuseõppe üliõpilane
  • Riivo Talviste 1.a. magistriõppe üliõpilane
Välja kuulutatakse kolm 20 000 krooni suurust stipendiumi.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika ja infotehnoloogia eriala bakalaureuseõppe viimase aasta ja magistriõppe 1. aasta üliõpilased, kes:
  • omavad silmapaistvaid tulemusi õppetöös;
  • on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses;
  • jätkavad õpinguid magistriõppes 2010/2011. õppeaastal.
Taotlusi saab esitada 1.maist kuni 1. juunini.

Stipendiumid makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades alates septembrist 2010.a. kuni juunini 2011.a.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2010.a. elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee