2010.a. Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Peeter Põllu stipendium

2010. aastal pälvis Peeter Põllu stipendiumi Egle Säre.

Stipendiumi suurus on 30 000 krooni.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2010.a. elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel, ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (elektroonselt sihtasutuse e-posti) ja ÕIS-i väljavõte koos keskmise hinde äranäitamisega (elektroonselt pdf-failina).

Stipendium antakse üle uue õppeaasta alguses.

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus, e-post: tysiht@ut.ee , tel. 737 5852 ja 521 6820.