2010.a. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2010. aasta kevadsemestril pälvisid Ole Golubjatnikovi stipendiumi järgmised üliõpilased:
  • Katrin Tuude (20 000 krooni)
  • Joosep Kepler (20 000 krooni)
  • Varmo Ernits (20 000 krooni)
Välja kuulutatakse üks 20 000 krooni suurune stipendium.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia erialal ja sama eriala magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Taotlusi saab esitada 1. maist kuni 1. juunini.

Stipendiumid makstakse välja sügissemestri alguses

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2010.a. elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee