2010.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

2010. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:
 • Laura Kask - õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
 • Mari Nuga - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile USA-sse Seattlesse
 • Niina Voropajeva - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile Saksamaale Dresdenisse
 • Helin Räägel - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile Indiasse, Bangaloresse
 • Kristel Kotta - filosoofiateaduskonna üliõpilane sõiduks Soome Tampere Ülikooli vahetusüliõpi-laseks
 • Kristjan Mägi - õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
 • Hardi Rikand - õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
 • Siim Vahtrus - õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli raamatukokku
 • Marie Abel - arstiteaduskonna üliõpilane sõiduks ülemaailmsele arstiteadusüliõpilaste aastakonverentsile Indoneesias
 • Mai Beilmann - sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli
 • Kersten Lehismets - filosoofiateaduskonna üliõpilane sõiduks USA-sse keeleteaduse alasele kursusele.
Välja on kuulutatud kokku 100 000 krooni, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel

 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee
Taotlemise tähtaeg on 1. november