2009.a. Valter Niiluse preemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Valter Niiluse preemia

2009. aastal pälvis Valter Niiluse preemia filosoofiateaduskonna teadur Mari Mets.

Välja on kuulutatud üks 10 000 krooni suurune preemia, millele saavad kandideerida läänemeresoome keelte ja eesti murrete valdkonnaga tegelevad teadlased ja teadlaste töörühmad.

Esildised/taotlused esitada TÜ Ssihtasutusele paberil siseposti kaudu või aadessil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks