2009.a. Prof. Atko Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Prof. Atko Meeme Viru stipendium

2009. aastal pälvis professor Atko-Meeme Viru stipendiumi TÜ kehakultuuriteaduskonna teadur Jarek Mäestu.

Välja on kuulutatud üks 30 000 krooni suurune stipendium, millele saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40- aastased), kes omavad silmapaistvaid tulemusi liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus TÜ Sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Elektrooniline taotlus sisaldab:
  • isikuandmed ( aadress, telefon, elektronposti aadress, pangarekvisiidid,
  • senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu)
  • ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis)
  • põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks )
  • viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa)
  • teadusliku juhendaja soovitust (doktorantidel)
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november