2009.a. Loova Täppisteaduse Fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Loova Täppisteaduse Fond

2009. aasta Loova Täppisteaduse Fondi stipendiumi pälvis Tavo Romann, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant.

Välja on kuulutatud üks 15 000 krooni suurune stipendium

Taotleda saavad täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) kõigi tasemete üliõpilased oma teadus- või arendustööga, taotletud leiutise või patendiga, valdkonda tutvustava ja toetava tegevusega, uute innovatiivsete õppemeetodite kasutuselevõtu ja loomisega.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
  • elektrooniline sipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel
  • taotluse aluseks olev töö või selle kirjeldus valmidusastmes, mis sisaldab vähemalt terviklikku põhiteksti ja lisasid (st. et võib aga ei pea sisaldama lõplikult vormistatud varianti) - digitaalselt sihtasutuse e-aadressil tysiht@t.ee
Taotlemise tähtaeg on 1. november