2009.a. Karine ja Martin Koobase stipendium

2009. aastal pälvis Karine ja Martin Koobase stipendiumi Piret Piiroja.

Välja on kuulutatud üks 10 000 krooni suurune stipendium

Kandideerida saavad edukad filosoofiateaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kes õpivad eesti keelt põhiainena.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus koos juhendaja soovitusega sihtasutuse kodulehe kaudu rubriigis "Taotle stipendiumi"

Taotlemise tähtaeg on 1. november