2009.a. Estraveli reisisihi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Estraveli reisisihi stipendium

2009. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:
  • Liisa Seppel - 6 000 krooni
  • Liina Marjak - 22 000 krooni
  • Nele Pihla - 3 000 krooni
  • Mari Agarmaa - 6 000 krooni
  • Sigrid Valo - 3 000 krooni
Välja on kuulutatud kokku 40 000 krooni, stipendiumide arvu ja suuruse määrab stipendiumikonisjon lähtuvalt taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks TÜ partnerülikoolidesse. Kaetakse sõidukulud.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Taotlemise tähtaeg on 1. november