2008.a. Heinz Martin Ederma stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2008.a. Heinz Martin Ederma stipendium

2008. aasta Heinz Martin Ederma stipendiumi pälvis Jevgenia Rogozina.

Heinz Martin Ederma stipendiumi eesmärgiks on Tartu Ülikoolis orgaanilist peensünteesi õppivate üliõpilaste, magistrantide või doktorantide toetamine. Stipendiumi, mille suurus sellel aastal on 15 000 krooni, määramisel võetakse aluseks üliõpilase (magistrandi, doktorandi) edukus stuudiumil ja iseäranis orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.