2008.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2008.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

2008. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Marleen Nõmmela - filosoofiateaduskonna 3.a. doktorant (5 500 krooni), kasutab stipendiumi sõiduks Saksamaale tutvuma doktoritöös käsitletava perekonna arhiiviga;

 • Aune Ainson - filosoofiateaduskonna 1.a. magistrant (5 500 krooni), kasutab stipendiumi õppima asumiseks Bologna Ülikooli Itaalias;

 • Mart Kull - arstiteaduskonna 3.a. doktorant (12 000 krooni), kasutab stipendiumi sõiduks erialasele konverentsile Kopenhaagenisse;

 • Triin Laisk - arstiteaduskonna 1.a. doktorant (7 000 krooni), sõidam erialasele konverentsile Veneetsiasse;

 • Mai Blöndal - arstiteaduskonna 1.a. doktorant (8 000 krooni) sõidab biostatistika suvekursusele Trevisiosse;

 • Kadri Englas - kehakultuuriteaduskonna 2.a. magistrant (11 500 krooni) sõidab erialasele kursusele Genti Ülikooli;

 • Riin Magnus - filosoofiateaduskonna 1.a. doktorant (7 500 krooni) sõidab erialasele konverentsile Tallahausseesse (USA);

 • Art Johanson - filosoofiateaduskonna 1.a. magistrant (13 000 krooni) sõidab Münsteri Ülikooli õppima;

 • Ene Andresen - õigusteaduskonna 4.a. doktorant (10 000 krooni) sõidab Konstanzi Ülikooli doktoritööd lõpetama ja doktorieksamiks valmistuma;

 • Dmitri Kulakov - filosoofiateaduskonna 1.a. doktorant (10 000 krooni) kasutab stipendiumi välitööde teostamiseks Peipsiäärsetes külades nelja aasta jooksul;

 • Ragne Jõerand - filosoofiateaduskonna 2.a. magistrant (6 000 krooni) sõidab Inglismaale Canterbury inglise keele õpetamise metoodika alasele väljaõppele;

 • Esta Prangel - filosoofiateaduskonna 2.a. magistrant (4 000 krooni) sõidab Ungarisse Szegedi Ülikooli magistritöö materjale koguma.