2006.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2006.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

2006. aastal pälvis Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumi suurusega 30 000 krooni Liina Nagirnaja - bioloogia-geograafiateaduskonna doktorant.