2006.a. Tartu Ülikooli Raefond

2006. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia akadeemik Jaak Aaviksoo, haldusdirektor Riho Illak, TÜ kunstimuuseumi direktor Inge Kukk ja Ülikooli ajaloo muuseumi teadusdirektor Lea Leppik .

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

  • Arstiteaduskond - Riina Vibo

  • Füüsika-keemiateaduskond - Lidia Feklistova

  • Haridusteaduskond - Merle Taimalu

  • Majandusteaduskond - Anne Lauringson

  • Sotsiaalteaduskond - Leenu Nigu

  • Bioloogia-geograafiateaduskond - Laura Sedman

  • Filosoofiateaduskond - Dina Kontśits

  • Kehakultuuriteaduskond - Helena Liiv

  • Õigusteaduskond - Urvo Klopets

  • Usuteaduskond - Andrei Sõtśov