2006.a. Flory ja Erik Kalve stipendium

2006. aasta Flory ja Erik Kalve stipendiumi pälvis Mark Kantshukov (20 000 krooni) majandusteaduskonna doktorant.