2005.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Tartu Ülikooli Raefond

2005. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi direktor, akadeemik Mart Ustav ja akadeemik Peeter Tulviste.

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

  • Arstiteaduskond - Liis Väli

  • Füüsika-keemiateaduskond - Karin Nurme

  • Haridusteaduskond - Signe Vanker

  • Majandusteaduskond - Oliver Lukason

  • Sotsiaalteaduskond - Hella Suvi

  • Bioloogia-geograafiateaduskond - Liina Nagirnaja

  • Filosoofiateaduskond - Eero Kangor

  • Kehakultuuriteaduskond - Gerli Odrusk

  • Õigusteaduskond - Paavo Randma

  • Usuteaduskond - Triin Vakker
Raefondi stipendiumitele saavad kandideerida Tartust pärit edukad Tartu Ülikooli üliõpilased. Välja antakse üksteist stipendiumit suuruses 10 000 krooni, põhimõttel 1 teaduskond- 1 stipendium.

Raefondi preemiatele saab esitada Tartu Ülikooli õppejõude, üliõpilasi ja töötajaid, kes omavad silmapaistvaid tulemusi teadus-, arendus- ja õppetöös, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamises. Raefondi preemiaid antakse välja summas 90 000 krooni.

Stipendiumitaotluse saad esitada sihtasutuse koduleheküljel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Enamik vajalikust infost on võimalik elektroonsesse taotlusvormi sisestada (k.a. õppejõu soovitus). Lisadokumendid esitada vajadusel eelistatavalt elektroonselt.

Raefondi stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.