2005.a. Karine ja Martin Koobase stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Karine ja Martin Koobase stipendium

2005. aastal pälvis Karine ja Martin Koobase stipendiumi Nele Salveste.

K. ja M. Koobase stipendiumi eesmärgiks on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri filoloogia põhiõppe üliõpilaste toetamise kaudu. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli eesti filoloogia osakonna põhiõppe üliõpilased.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Stipendiumitaotluse saab sisestada sihtasutuse kodeleheküljel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Enamik vajalikust informatsioonist on elektroonse taotluse kaudu võimalik sisestada, k.a. juhendava õppejõu soovitus.

Õppeedukust tõendab väljavõte ÕIS-st.

Stipendium antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.