2005.a. Ernst Jaaksoni mälestusfond Tartu Ülikoolis — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Ernst Jaaksoni mälestusfond Tartu Ülikoolis

2005. aastal jäi Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi välja andmata.

Ernst Jaaksoni Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti soost doktorante, teadureid ja õppejõude (kuni 41-aastane).

Kandideerida saavad järgmiste prioriteetsete valdkondadega tegelejad:
 • Filosoofiateaduskonnas "Eesti keel ja rahvuskultuur globaliseeruvas maailmas"
 • Usuteaduskonnas "Evangeelne teoloogia"
 • Majandusteaduskonnas "Innovatsiooni juhtimine"
 • Õigusteaduskonnas "Keskkonnaõigus"
 • Arstiteaduskonnas "Farmatseutiline tehnoloogia"
 • Sotsiaalteaduskonnas "Eetika riikluse edendamiseks"
 • Matemaatika-informaatikateaduskonnas "Arvutiteadus"
 • Kehakultuuriteaduskonnas "Liikumis- ja sporditeadused"
 • Haridusteaduskonnas "Õppekava teooria ja praktika"
 • Füüsika-keemiateaduskonnas "Materjalitehnoloogiad"
 • Bioloogia-geograafiateaduskonnas "Ökoloogia"
Välja antakse stipendium suuruses 200 000 krooni.

Stipendiumi taotlejal tuleb 01. veebruariks 2006.a. sihtasutuse juhatusele esitada:
 • stipendiumitaotlus (sihtasutuse vorm)
 • ülevaade erialasest tegevusest
 • ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastabstipendiumi eesmärgile
 • kahe õppejõu soovitus (sh. teaduskonna dekaani soovitus)
 • ülevaade ühiskondlikust tegevusest
 • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppimaasumise või teadustööga tegelemise kohta
 • täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures k.a. reisikulud)
 • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja erialaline edukus ning ühiskondlik tegevus, teaduskondade poolt esitatud prioriteetsed teadusvaldkonnad ning arvestatakse eeltoodu vastavust Tartu Ülikooli ning tema teaduskondade arengukavadele.

Stipendium antakse üle 21. märtsil 2006.a.