2005.a. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

2005. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikudes stipendiumi suurusega 10 000 krooni pälvis Andres Lundalin, TÜ sotsiaalteaduskonna magistrant.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest.

Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt rubriigist "Taotle stipendiumi"

Taotlus tuleb esitada elektroonselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu 31. oktoobriks 2005.a. Elektroonsesse taotlusse on võimalik sisestada enamik nõutavast informatsioonist (CV, ülevaade õppe- ja teadustegevusest jne.)

Pööra tähelepanu juhendaja soovituse ja ÕIS-st õpitulemuste väljavõtte olemasolule. Juhendaja soovituse saab lisada elektroonsele taotlusele.

Vajalikud lisadokumendid on soovitav esitada elektroonselt sihtasutuse e-posti.

Stipendium anatakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.