2005.a. Eesti Olümpiakomitee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Eesti Olümpiakomitee stipendium

2005. aastal pälvis Eesti Olümpiakomitee stipendiumi TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilane Mirjam Liimask.

Eesti Olümpiakomitee stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja spordiliikumise edendamises väljapaistvaid tulemusi omavale Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikult pühenduda enda erialasele täiendamisele. Stipendiaadi määrab EOK ja TÜ Kehakultuuriteaduskonna esindajatest moodustatud stipendiumikomisjon.

Välja antakse 1 stipendium summas 30 000 krooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele 31. oktoobriks eelistatavalt elektroonselt järgmised andmed:

  • stipendiumitaotlus (sihtasutuse vormil)koos CV-ga;

  • ülevaade haridusteest ja töökogemusest;

  • tegevusest kahe viimase aasta jooksul treeningrühmade juhendajana, spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkondi toetava teadugrupi liikmena jms.

  • lühikirjeldus tegevuskavast, kuidas taotletavat stipendiumi soovitakse kasutada;

  • viimase kahe aasta jooksul ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (väljamaksja nimi, stipi otstarve, saamise aeg ja summa);

  • kolme inimese nimed ja aadressid, kelle poole võiks pöörduda stipendiumitaotleja kohta täiendava info saamiseks.
Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust spordiliikumise edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna jms.

Stipendium antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.