2005.a. August Parise stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. August Parise stipendium

2005. aasta August Parise stipendiumi pälvis Nadeźda Aleksejeva.

A. Parise stipendiumi eesmärgiks on keemiat, eeskätt keskkonnakeemiat õppivate üliõpilaste toetamine Tartu Ülikoolis. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli keemiaosakonna magistrandid, kelle teadustöö on seotud keskkonnakeemiaga.

Stipendiumitaotluse saad sisestada sihtasutuse koduleheküljel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Enamik vajalikust infost on võimalik sihtasutuse elektroonsesse taotlusvormi sisestada, k. a. juhendaja soovitus.

Õppeedukust tõendab väljavõte ÕIS-st.

Stipendium antakse kätte emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.