2005.a. Ahti Pae stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Ahti Pae stipendium

2005. aasta Ahti Pae stipendiumi pälvis Age Laine, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste üliõpilane.

Stipendium suurusega 10 000 krooni määratakse ühele Tartu Ülikoolis peaainena ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust või sotsiaalteadusi (politoloogia, sotsioloogia, sotsiaal- või kultuurantropoloogia, avalik haldus) õppivale 3. või 4. aasta üliõpilasele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Stipendiumitaotluse leiad Sihtasutuse koduleheküljelt rubriigist "Taotle stipendiumi"

Taotlused tuleb esitada elektroonselt Sihtautuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt. elektroonset taotlusvormi) 31.oktoobriks.

Enamik nõutavast infost on võimalik sisestada elektroonsesse taotlusvormi. Jälgi kindlasti, et soovitused ja õppeedukuse andmed ÕIS-st oleksid olemas.