2004.a. Estraveli reisisihi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2004.a. Estraveli reisisihi stipendium

2004. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Ants Kaasik - (matemaatika-informaatikateaduskond)5750 krooni, reisisihiks Turu Ülikool

  • Pavel Starkov - (füüsika-keemiateaduskond) 6 000 krooni, reisisihiks Uppsala Ülikool

  • Kristi Lõuk - (filosoofiateaduskond) 7 000 krooni, reisisihiks Konstanzi Ülikool

  • Dmitri Teperik - (arstiteaduskond) 7 000 krooni, reisisihiks Vilniuse Ülikool
4. Estraveli reisisihi stipendium on asutatud Estravel AS poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli kõikide teaduskondade vahetusüliõpilasi nende õppe- ja teadusreisidel, kui reisisihiks on Tartu Ülikooliga lepingulises suhtes olev ülikool. Reisisihti jõudmiseks ja Tartusse naasmiseks vajalikku stipendiumi makstakse välja ka noorteaduritele kuni 41. aastaseks saamiseni, kui stipendiumitaotluses on eeskujulikult põhjendatud taotluse eesmärgid ning välja toodud taotleja majandusliku olukorra kirjeldus. Stipendiumi saajad ja suuruse määrab kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad ametikoha järgselt üks Tartu Ülikooli rektori poolt nimetatud liige, Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakonna juhataja ning üks Estravel AS poolt nimetatud esindaja. Välja antakse stipendiume kuni 30 000 krooni ulatuses.

Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, vahetusüliõpilaseks nimetamist tõendav dokument, kavandatav eelarve reisikulude katmiseks, juhendava õppejõu soovitus ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks ja viisil.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ja õppe- ja/või teadusreisi eesmärk.