2004.a. Eesti Olümpiakomitee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2004.a. Eesti Olümpiakomitee stipendium

2004. aastal pälvis Eesti Olümpiakomitee stipendiumi TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilane Ivi Saaremets.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja spordiliikumise edendamises väljapaistvaid tulemusi omavale Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikult pühenduda enda erialasele täiendamisele. Stipendiaadi määrab EOK ja Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna esindajatest moodustatud stipendiumikomisjon. Välja antakse 1 stipendium summas 30 000 krooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks ja viisil järgmised andmed: stipendiumitaootlus; elulookirjeldus koos isikuandmetega;

ülevaade senisest haridusteest ja töökogemusest (koolid, kursused, tööpraktika, uurimistööd); tegevusest kahe viimase aasta jooksul sportlasena, treeningurühmade juhendajana, spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkondi toetava teadustugigrupi liikmena jms.; lühikirjeldus tegevuskavast, kuidas taotletavat stipendiumi selle saamise korral kasutada soovitakse; viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa); kolme inimese nimed ja aadressid, kelle poole võiks pöörduda stipendiumitaotleja kohta täiendava informatsiooni saamiseks.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust spordiliikumise edendamisse sportlasena, treeningurühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkondi toetava teadusgrupi liikmena jms.