2003.a. Karine ja Martin Koobase stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Karine ja Martin Koobase stipendium

2003. aastal pälvis Karine ja Martin Koobase stipendiumi Pärtel Lippus.

Karine ja Martin Koobase stipendiumi eesmärgiks on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri filoloogia põhiõppe üliõpilaste kaudu. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli eesti filoloogia osakonna põhiõppe üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.