2003.a. Heinz Martin Ederma stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Heinz Martin Ederma stipendium

2004. aasta Heinz Martin Ederma stipendiumi pälvisid Erki Enkvist (8000 krooni), Olga Tśubrik, Kaido Vint (10000 krooni).

Heinz Martin Ederma stipendiumi eesmärgiks on Tartu Ülikoolis orgaanilist peensünteesi õppivate üliõpilaste, magistrantide või doktorantide toetamine. Stipendiumi, mille suurus sellel aastal on 10 000 krooni, määramisel võetakse aluseks üliõpilase (magistrandi, doktorandi) edukus stuudiumil ja iseäranis orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumitaotluse rubriigist.

Taotlused stipendiumitele ja preemiatele tuleb esitada elektrooniliselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse vormid on saadaval Tartu Ülikooli Sihtasutuse WWW-leheküljel.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.