2003.a. Ahti Pae stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Ahti Pae stipendium

2003. aastal Ahti Pae stipendiumit välja ei antud.

Ahti Pae stipendium on jäänud fondi kasvikute vähesuse tõttu varasematel aastatel väljamaksmata, kuid sellel sügisel tahab sihtasutus auväärse stipendiumi välja maksta. Stipendium suurusega 10 000 krooni määratakse ühele Tartu Ülikooli peaainena ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust või sotsiaalteadusi (politoloogia, sotsioloogia, sotsiaal- või kultuur-antropoloogia, avalik haldus) õppivale 3. või 4. aasta üliõpilasele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumitaotluse rubriigist.

Taotlused stipendiumitele ja preemiatele tuleb esitada elektrooniliselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse vormid on saadaval Tartu Ülikooli Sihtasutuse WWW-leheküljel.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.