2023. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teaduspublikatsioone.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 5000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teaduspublikatsioonid on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teaduspublikatsiooni fail ja põhjendus, kuidas see seondub biomeditsiini valdkonnaga (kuni 2 lk.);
  • juhendava õppejõu soovitus (elektroonilise taotluse osa - vajalik lisada vaid soovitaja e-maili aadress ning pärast taotluse esitamist läheb vastavale aadressile automaatkiri palvega üles laadida soovituskiri);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotluses võib jätta täitmata punkti 7. "Stipendiumi kasutamise eelarve".

Taotlemise tähtaeg:

30. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.