Majandustegevus ja andmekaitsetingimused — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Andmekaitsetingimused ja majandustegevus


Andmekaitsetingimused

Tartu Ülikooli sihtasutuse andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete ja isikute eraelu puudutava teabe töötlemist Tartu Ülikooli sihtasutuses. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Käesolev andmekaitsealane teave kohaldub sihtasutuse fondi asutajate, annetajate, stipendiumi taotlejate ning töötajatega seotud isikuandmete töötlemisele.
Tutvu sihtasutuse andmekaitsetingimustega.

Investeerimispoliitika

Sihtasutuse rahalised vahendid koondatakse investeerimisportfelli, mille ülesandeks on tagada sihtasutuse stipendiumite, preemiate ja toetuste järjepidevus. Väljamakseid stipendiumifondidest tehakse vaid põhikapitali investeerimisest saadud kasumi arvelt. 

Põhikapitali hoidmine ja investeerimisest saadud kasumist teostatud väljamaksed tagavad sihtasutuse püsivuse ja pideva tugevnemise ning võimaldavad stipendiumite maksmist ka majanduslikult rasketel aegadel. Tutvu sihtasutuse investeerimisdeklaratsiooniga. 

Põhikapitali investeerimist teostab sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud investeerimisdeklaratsiooni alusel professionaalse turuosalisena LHV pank, kelle ülesanne on rakendada parimad oskused sihtasutuse rahaliste vahendite kindlaks arendamiseks. 

Põhikapitali puutumatuna hoidmine ja investeerimisest saadud kasumist teostatud väljamaksed tagavad sihtasutuse püsivuse ja pideva tugevnemise ning võimaldavad stipendiumite maksmist ka majanduslikult rasketel aegadel. 

2022/2023

Aastaaruanne 2022/2023
Audiitori otsus 2022/2023

2021/2022
Aastaaruanne 2021/2022
Audiitori otsus 2021/2022

2020/2021
Aastaaruanne 2020/2021
Audiitori otsus 2020/2021

2019/2020
Aastaaruanne 2019/2020
Audiitori otsus 2019/2020

2018/2019
Aastaaruanne 2018/2019
Audiitori otsus 2018/2019

2017/2018
Aastaaruanne 2017/2018
Audiitori otsus 2017/2018

2016/2017
Aastaaruanne 2016/2017
Audiitori otsus 2016/2017

2015/2016
Aastaaruanne 2015/2016
Audiitori otsus 2015/2016

2014
Aastaaruanne 2014
Audiitori otsus 2014

2013

Aastaaruanne 2013
Audiitori otsus 2013

2012

Aastaaruanne 2012
Audiitori otsus 2012

2011

Aastaaruanne 2011
Audiitori otsus 2011

2010

Aastaaruanne 2010
Audiitori otsus 2010