Juhtimine — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Juhtimine

Sihtasutuse igapäevatööd juhib üheliikmeline juhatus ja juhatuse liikme kohuseid täidab Katriin Fisch-Uibopuu, kes töötab sellel ametikohal alates 2021. aasta 05. aprillist.

Sihtasutuse strateegilist juhtimist teostab 8-liikmeline nõukogu, mille praegune koosseis alustas tööd 1. septembril 2020. aastal ja põhikirja järgi kehtivad nõukogu volitused neli aastat. 

Nõukogu korraldab sihtasutuse juhtimist, võtab vastu strateegilisi otsuseid ning kontrollib sihtasutuse tegevust. Nõukogu nõusolek on vaja kõikide suuremahuliste varade kasutamist ja käsutamist puudutavate tehingute tegemisel.

Sihtasutuse nõukogu:

Sten Luiga, nõukogu esimees CV

Mart Mägi, nõukogu liige  CV

Helo Liis Soodla, nõukogu liige  CV

Jaan Tallinn, nõukogu liige  CV

Dmitri Jegorov, nõukogu liige  CV

Aune Valk, nõukogu liige  CV

Andres Sutt, nõukogu liige  CV

Vahur Kraft, nõukogu liige  CV

Ühe liikme määrab nõukogusse Tartu Ülikooli nõukogu ja ühe liikme Tartu Ülikooli senat, ülejäänud liikmed valitakse toetajate poolt. 

Nõukogu liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.