Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfond

Stipendiumi eesmärk on toetada majanduslikku abi vajavate Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid.
Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere-Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks.

Ants Silvere
sündis 3. dets. 1873. a. Paasvere vallas Aru talus Virumaal talumehe pojana. Ta asutas ja juhtis edukalt Tartus õlletööstust "Livonia", hiljem Jõgeval "Uku" jahu-, vilja- ja saeveskeid. Küüditati 14. juunil 1941. a. Jõgevalt Siberisse, kus suri 1942. a. Maria Silvere, neiuna Ruusmann, sündis 29. okt. 1884. a. Valguta vallas Haanis Tartumaal. Tegutses Tartu Naiskodukaitses ja Tartu Naisseltsis juhtivatel kohtadel. Küüditati 14. juunil 1941. a. Jõgevalt Siberisse. Naases kodumaale 1956. a. Suri Tallinnas 1965. a. Siegfried Pant sündis Viljandis 29. apr. 1905. a. Lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1930. a. Töötas Tartus ja Tallinnas panga pearaamatupidajana. Sõdurina viidi 1944. a. Saksamaale, sealt emigreerus 1948. a. Kanadasse. Lõpetas vannutatud raamatupidajate kursused ja töötas vannutatud raamatupidajana kuni surmani 1960. a. Kuulus Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Statuut

1. Mälestusfond asutatakse Tartu Ülikooli Fondi kaudu Tartu Ülikooli juures Laine Silvere-Panti poolt oma vanemate ja abikaasa mälestuseks, eesti haritlaste õppetegevuse toetamiseks ning edutamiseks.

2. Mälestusfondil on tulevikus lootus saada päranduste ja annetuste korras põhikapitali, lisaks ka õigusvastaselt võõrandatud varade eest makstavaid kompensatsioone.

3. Põhikapitali investeerimisel, mida teostab Tartu Ülikooli Sihtasutus, saadud kasum moodustab iga-aastase stipendiumifondi, kusjuures 10% sellest kasumist või vähemalt väljakuulutatud tarbijahinnaindeksi tõus lisatakse igal aastal põhikapitalile. Ülejäänud kasumit kasutatakse stipendiumiteks.

4. Fondist antakse toetusi eesti soost üliõpilastele ja edasiõppijatele, kes vajavad majanduslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks kõrgema akadeemilise kraadi saavutamiseks.

5. Toetuse andmisel arvestatakse õppeedukust, kindlaid eesmärke ja sihte. On oluline, et toetuse taotleja valdab eesti keelt nii sõnas kui kirjas. Võrdsete õppetulemuste korral on eelistatud naisüliõpilased.

6. Stipendium antakse üheks aastaks võimalusega pikendada seda edukate õppetulemuste korral õpingute lõpuni.

7. Sooviavaldusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Ülikooli üliõpilased ja edasiõppijad nende poolt valitud ülikoolides ülemaailmselt.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada TÜ Sihtasutusele toodud tähtajaks elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, (juhendava) õppejõu soovitust).

9. Stipendiumi saajate valimiseks nimetab Tartu Ülikooli rektor kolmeliikmelise komisjoni, kes teeb otsused iga-aastase stipendiumide arvu ja suuruse kohta ja valib stipendiumi saajad.

10. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja ülikooli teabekanalites üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotlused esitatakse väljakuulutatud tähtajaks TÜ Sihtasutusele.

11. Tartu Ülikool esitab iga aasta lõpul aruande Tartu Ülikooli Fondile Torontos, milles on märgitud stipendiumide taotlejate arv, komisjoni liikmete nimed, stipendiumi saajate nimed, stipendiumi summa ja panga hoiuarve seis enne ja pärast stipendiumide andmist.

12. Tartu Ülikool teatab stipendiumide saajatest ajalehes "Universitas Tartuensis" ja teistes teabekanalites.


Stipendiumi senised saajad:

2021. aasta

 • Laura Schifrin
 • Kadi Kass
 • Verner Sääsk
 • Minna Kruusmäe
 • Annaliisa Post
 • Lisett Heero
 • Rasmus Rohtla
 • Sandra Eowyn Karu
 • Susanna Liisa Mildeberg
 • Rebecca Tamm
 • Paula Pajusaar
 • Liisi Promet

2017.a.
Sandra Audova, kultuurikorralduse õppekava 3. aasta üliõpilane;
Grete Evert, kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant;
Kätlin Kaare, keemia õppekava 2. aasta magistrant;
Carmen Kaljulaid, huvijuht-loovtegevuseõpetaja õppekava 2. aasta üliõpilane;
Liis Konsap, tantsukunsti õppekava 2. aasta üliõpilane;
Diandra Must, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekava 1. aasta üliõpilane;
Saskia Sadrak, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja õppekava 2. aasta magistrant;
Kata Maria Saluri, etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava 2. aasta magistrant;
Marta Vadi, füsioteraapia õppekava 2. aasta üliõpilane;
Roman Kasak, ajaloo õppekava 2. aasta üliõpilane;
Anna-Maria Kaseoja, kultuurikorralduse õppekava 1. aasta magistrant.

2016.a.
Enel Tubin, sotsiaalteaduste valdkonna 1. aasta üliõpilane;
Liis Sepandi, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 1. aasta üliõpilane;
Anton Jakovlev, meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta põhiõppe üliõpilane;
Julija Bolšakova, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant;
Eleri Helimets, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta üliõpilane;
Kristel Kaun, sotsiaalteaduste valdkonna 5. aasta üliõpilane;
Anne Kokkov, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonan 4. aasta doktorant;
Sheila Kolk, sotsiaalteaduste valdkonna 1. aasta magistrant;
Helen Maria Raadik, sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta üliõpilane;
Ursula Rummel, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 3. aasta üliõpilane;
Juta Mae, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta üliõpilane;
Liis Kask, sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta magistrant.

2015.a.
Karmen Lummo, TÜ filosoofiateaduskonna magistriõppe üliõpilane;
Maarja Tamjärv, TÜ filosoofiateaduskonna magistriõppe üliõpilane;
Katrina Sepp, TÜ arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilane;
Ulvi Võsa, TÜ, filosoofiateaduskonna magistriõppe üliõpilane;
Tuulikki Uluots, TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilane;
Ingrid Väling, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane;
Doris Kristina Raave, TÜ filosoofiateaduskonna üliõpilane;
Eleriin Käo, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane;
Hannalore Taal, TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilane;
Hanna-Liis Lao, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane;
Laura Kuusemets, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane;
Anna-Maria Kaseoja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane.

2014.a.
 • Annika Toomik
 • Ere Tuunas
 • Helen Bunder
 • Janika Raun
 • Keit Mõisavald
 • Liisi Sünd
 • Mihkel Alavere
 • Mirt Kruusmaa
 • Märten Rattasepp
 • Maarja Soomann
 • Mai Soonberg
 • Orenti Kampus
2013.a.
 • Kaisa Kase
 • Johanna Holvandus
 • Taavi Jürgenson
 • Piret Väljaots
 • Karin Jõgi
 • Virve Kass
 • Katrin Kalind
 • Helen Järvpõld
 • Ere Tuunas
 • Maarja Soomann
 • Helena Tamm
 • Kevin Kanarbik
2012.a.
 • Signe Algma
 • Maarja Kukumägi
 • Maris Kilk
 • Maarja Pärs
 • Kristin Kokkov
 • Inga Sapunjan
 • Annika Põder
 • Helen Järvpõld
 • Ere Tuunas
 • Merlin Raud
 • Annika Toomik
 • Kaisa Ling
 • Indrek Lõbus
2011.a.
 • Maiu Lünekund
 • Signe Algma
 • Triin Tark
 • Nailja Idrissova
 • Tanar Kirs
 • Heidy Meriste
2010.a.
 • Reeli Lonks
 • Maarja Ränkel
 • Nele Gellert
2009.a.
 • Terje Eha
 • Maarja Soomann
 • Liis Raamat
 • Mats Volberg
2008.a.
 • Kaspar Ojasoo
 • Argo Aug
 • Keiu Paapsi
 • Julia Arnus
2007.a.
 • Erkki Luuk
 • Kadri Mehevits
 • Merje Pors
 • Pirgit Meritam
2006.a.
 • Aleksei Zimin
 • Maili Zimmermann
 • Maarja Teder
 • Eele Õunapuu
2004.a.
 • Reet Reinart
 • Eva Lepik
2002/2003.a.
 • Kadi Grichin
 • Olga Tshubrik
 • Ülle Voog
 • Aile Luik
 • Valeria Sizemskaja
2001. a
 • Helen Alumäe
 • Taavi Annus
 • Reet Hendrikson
 • Tarmo Strenze
 • Artur Jõgi
 • Leena Kurvet-Käosaar
 • Toomas Silla
 • Valeria Sizemskaja
2000. a
 • Andi Hektor
 • Hesi Siimets
 • Mari Uba
 • Liina Lindström
 • Kaiu Kukk
 • Timo Maran
 • Kairit Henno
 • Marek Volt
1999. a
 • Indrek Ots
 • Aune Valk
 • Andres Saumets
 • Bruno Mölder
 • Karin Kull
 • Rainis Haller
 • Kaarel Relve
 • Eva Piirimäe
1997. a.
 • Ants Kask (arstiteaduskonna farmakoloogia eriala doktorant),
 • Andriela Rääbis (filosoofiateaduskonna eesti keele eriala magistrant),
 • Madis Arukask (filosoofiateaduskonna rahvaluule eriala magistrant),
 • Merike Ivask (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala magistrant),
 • Pille Kõiv ( bioloogia-geograafiateaduskonna bioloogia didaktika eriala magistrant),
 • Alo Vanatoa (bioloogia-geograafiateaduskonna loomaökoloogia eriala doktorant),
 • Aili Kallastu (bioloogia-geograafiateaduskonna mikrobioloogia eriala doktorant),
 • Margus Sarapuu (sotsiaalteaduskonna avaliku halduse eriala magistrant),
 • Anti Randviir ( sotsiaalteaduskonna semiootika ja kulturoloogia eriala doktorant)
1996. a.
 • Epp Annus (filosoofiateaduskonna eesti kirjanduse eriala doktorant),
 • Tarmo Koll (matemaatikateaduskonna doktorant),
 • Vallo Matto (arstiteaduskonna farmakoloogia eriala doktorant
 • Valdur Mikita (sotsiaalteaduskonna semiootika ja kulturoloogia eriala doktorant)