Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond

Eesmärk: 

Fondi eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli silmapaistvate üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Kirjeldus:

Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond on asutatud 1998. aastal eesmärgiga välja anda stipendiume Tartu Ülikooli silmapaistvaimatele üliõpilastele. Fondile pani nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse patroon president Lennart Meri, viidates seitsmendale sambale kui tarkusesambale. Seitsmenda samba fondi algkapital moodustus sihtasutuse usalduskogu liikmete eraisikutena tehtud ja SEB panga poolt tehtud annetustest.

Fondi vahendeid kasutatakse bakalaureuseõppe kahe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele ja doktorantidele stipendiumite maksmiseks.

Stipendiaadid: 

1999
 • Artur Jõgi
 • Ott Ojaperv
 • Aune Valk
2000
 • Triin Parts
 • Mart Abel
2001
 • Kristin Ilves
 • Silva Roose
2003
 • Kalle Kipper
2005
 • Jaanika Erne - õigusteaduskonna doktorant (10 000 krooni)
2006
 • Liina Nagirnaja - bioloogia-geograafiateaduskonna doktorant (30 000 krooni)
2007
 • Vladimir Stepanov - füüsika-keemiateaduskonna doktorant (40 000 krooni)
2008
 • Krista Ress - arstiteaduskonna doktorant (50 000 krooni)
2010
 • Mall Eltermaa - arstiteaduskonna 5. aasta põhiõppe üliõpilane (20 000 krooni)
 • Liis Uusküla - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4. aasta doktorant (20 000 krooni)
2015
 • Kristi Läll - TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna doktorant (1500 eurot)
 • Indrek Lõbus - TÜ filosoofiateaduskonna magistrant (1500 eurot)
2016
 • Ronald Väli - TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta doktorant (3000 eurot)
2019
 • Kerli Kraus - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 2. aasta doktorant (3000 eurot)