Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond

Ülikool kutsub Sind, hea vilistlane, annetama Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi, mille eesmärk on toetada bakalaureuseõppe üliõpilasi (alates teisest aastast), magistrante ja doktorante nende õppe- ja teadustöös. Fondile andis selle asutamise ajal 1998. aastal nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse toonane patroon Lennart Meri, kes viitas seitsmendale sambale kui tarkusesambale.

Seitsmenda samba fondi stipendium on mõeldud eelkõige väljaspool Tartut ja Tallinna gümnaasiumi lõpetanud üliõpilastele, kes paistavad silma suurepäraste õpitulemustega, osalevad uurimisprojektides ja teevad teadustööd. Stipendiumi määramisel hinnatakse ka kandidaatide seotust kodanikualgatusega, osalemist tudengi- ja muudes organisatsioonides ning nende kogemust rahvusvaheliste ürituste korraldamisel.

Fondi toetus võimaldab stipendiaadil osaleda erialakonverentsidel, olla aktiivne kodanik ja vabatahtlik ning pühenduda oma lõputöö kirjutamisele. 

Toeta Sinagi üliõpilaste haridustee jätkamist ja aita kaasa Eesti tuleviku kujundamisele!