Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2018. aasta Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad edukad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat.
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 24.09.2018
Taotle
2018. aasta Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogia ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuste töö vastu. 
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 01.10.2018
Taotle
2018. aasta AS Chemi-Pharmi stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistrandid, doktorandid ja noorteadlased (kuni 41. a.), kes teevad oma teadustööd meditsiinilise mikrobioloogia või viroloogia valdkonnas. 
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 01.10.2018
Taotle
2018. aasta AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele
Stipendiumile saavad kandideerida keemia õppekavade bakalaureuse- ja magistriõppe edukad üliõpilased, kes on valmis oma praktikad läbi viia AS Chemi-Pharmis. 
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 01.10.2018
Taotle
2018. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. 
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 01.10.2018
Taotle
2018. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 01.10.2018
Taotle
2018. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.
päeva veel
Algus: 01.09.2018Tähtaeg: 01.10.2018
Taotle
2018. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium
Stipendium on mõeldud kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilastele, õppejõududele ja teadustöötajatele, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala teadustöö raames.
päeva veel
Algus: 01.06.2018Tähtaeg: 15.10.2018
Taotle
2018. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud teadmispõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoone ja linna või töökeskkonna haldamisega.
päeva veel
Algus: 24.09.2018Tähtaeg: 21.10.2018
Taotle
2018. aasta Cleveron AS-i stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida robootika ja arvutiteaduse inglisekeelse magistriõppekava, füüsika ning informaatika magistriõppekavade üliõpilased, kes viivad läbi oma praktikad Cleveron ASis.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Tartu Raefondi stipendiumid
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad, majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased, kelle õpingud või teadustöö on seotud ...
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Liisa Kolumbuse mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aast Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 31.10.2018
Taotle
2018. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast). 
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aata Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
Stipendiumi saavad taotleda kõikide teaduskondade magistrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Voldemar Jaanbergi stipendiumid
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Fred Kudu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Ole Golubjatnikovi stipendium
Stipendiumitele saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta üliõpilased, kes jätkavad õpinguid magistrantuuris biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika erialal ning sama eriala magistrandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Anu Raua stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Valter Niiluse stipendium
Stipendiumit saavad taotleda TÜ läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018