Loova täppisteaduse fond

Stipendiumifondi eesmärk on motiveerida üliõpilasi arendama loovust, otsima uusi, innovaatilisi ja ebastandardseid lahendusi.

Fondi eesmärk

Fondi vahenditest makstavate tipendiumitega toetatakse Tartu Ülikooli täppisteaduste õppekavade bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe taseme üliõpilasi, kelle teadus- või arendustöö või muu valdkonda toetav tegevus paistab silma loovuse ja uudse lähenemise poolest. 

Senised stipendiumi laureaadid:

2012.a. Tanel Pärnamaa (1000 eurot), TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna 3. aasta üliõpilane
2009.a. Tavo Romann (15 000 krooni), Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant

Statuut

Fondi toetajad 2009-2016:

Tõnu Viik
Madis Lepajõe
Rein Kink
Olev Sild
Jüri Valge
Henn Käämbre
Imbi Tehver
Tõivelemb Kivikas
Ants Lõhmus
Tiina Talvik
Kalle Merusk
Peeter Tulviste
Volli Kalm
Jüri Haller
Mihkel Pärnoja
Kuno Jürjenson
Martin Zobel
Anne Luik
Reet Adamsoo
Taimo Saan
Andres Liinat
Heli Aru
Arvo Kivikas
Jaak Viller
Peeter Saari
Alla Saari
Marco Kirm
Lea Mäesalu-Kirm
Eero Järvekülg
Riin Savi
Tiia Püssa
Aliis Liin
Vladimir Hižnjakov,
Priit Truusalu,
Urve Saar,
Tiina Saar,
Ivar-Igor Saarniit,
Hannes Tammet,
Mati Karelson,
Jaan Kallas,
Annika Tina,
Rein Taagepera,
Sille Uusna,
Aveli Kikkatalo,
Aivar Vinne,
Toomas Haldma,
Andres Koppel,
Aino Saar,
Kadri Haller-Kikkatalo,
Jüri Vedru,
Indrek Reimand
Viire Sepp
Karin Jaanson
Enn Lust
Ergo Nõmmiste
Enn Realo
Kristel Haller
Erik Puura
Ilmo Sildos
Siret Rutiku
Martin Hallik
Valter Lang
Reet Mägi
Mait Klaassen
Jaanus Harro
Kristiina Tõnnisson
Robert Tiismus
Corax Arendus OÜ
Heiki Tamm
Heiki Pagel
Karl Pajusalu
Renate Pajusalu
Kristel Pedassaar
Ain Heinaru
Eva Heinaru
Tartu Teaduspark SA
Kristel Mikkor
Indrek Ots
Rein Rõõm
Mari Nõmm
Janar Holm
Ülle Kikas
Raivo Uibo
Inge Kukk
Birute Klaas-Lang
Riho Altnurme
Sigrid Int
Toivo Maimets
Siiri Maimets
Andres Metspalu
Katrin Pajuste-Kuul
Peeter Burk
Alar Karis
Jüri Allik
Andres Haav
Laurits Leedjärv
Arvi Freiberg
Hasso Kukemelk
Virve-Anneli Vihman
Sirje Üprus
Tallinna Sadam AS
Peeter Kukk
Märt Tars
Jaan Lehtaru
Anne Haller
Kalle Olli
Mikhail Brik
Aleksandr Luštšik
Matti Laan
Rando Värnik
Väino Sammelselg
Jaak Kikas
Kalle Kirsimäe
Martti Raidal
Andres Soosaar
Urmas Kõljalg
Vitali Nagirnõi
Eduard Feldbach
Leho Ainsaar
Peeter Tenjes
Jaak Vilo
Arvo Kikas
Vambola Kisand
Toomas Plank
Enn Lilienthal
Arvi Freiberg
Meeme Utt
Harry Alles
Jüri Vassiljev
Rainer Pärna