Harjutuskohtu võistluste fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Harjutuskohtu võistluste fond

Harjutuskohtu võistlused on erinevaid õiguse valdkondi hõlmavad võistlused, mis kujutavad endast tervikliku kohtuprotsessi jäljendamist.

Läbi aastate on õigusteaduskonna tudengid olnud väga aktiivsed osalejad kohalikel ja rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. Seistes vastamisi maailma tippülikoolidega, on meie tudengid ainsatena Eestist saavutanud rohkelt silmapaistvaid tulemusi näiteks Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel (3. koht 2009 ja 2011) ja Euroopa õiguse harjutuskohtu võistlusel (3.-4. koht 2019).

Fondi eesmärk

Harjutuskohtu võistluste fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel.  

Keda toetatakse?

Toetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilasi, kes soovivad oma teadmisi ka praktikas rakendada ja omandada rahvusvahelise kohtuprotsessi kogemust. 

Tudengitele annab harjutuskohtu võistlustel osalemine esinemiskindlust, julgust, keelepraktikat, oskust vahetult argumenteerida ja saada esimesi rahvusvahelisi erialaseid kokkupuuteid. Harjutuskohtu võistlustel edukalt esinenud tudengid on tõestuseks TÜ õigushariduse kõrgest tasemest ning võistlustel osalemine annab ka üliõpilastele lisaväärtuse maailma mastaabis.

Miks toetada?

Toetades harjutuskohtu võistluste fondi, aitate kaasa tulevaste õigusmaastiku tipptegijate järelkasvu kindlustamisele. Harjutuskohtu võistlused on kõrgel tasemel praktikute kasvulava - kui toetad praktikuid, toetad õigussüsteemi toimimist. 

Sinu väike panus võib olla tudengite jaoks tohutult suur!


Kogutud summa protsent kajastab kogu perioodi sissemakseid, millest on 2019./2020. õppeaastal toetatud Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistluste võistkonda,  rahvusvahelise kriminaalkohtu harjutuskohtuvõistluste võistkonda ja Euroopa õiguse harjutuskohtu võistluste võistkonda kokku 3463,88 euro ulatuses.