2019. aasta kevadsemestri stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta kevadsemestri stipendiaadid

Edith Reimani stipendium 
Stipendium on mõeldud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilastele, kelle sotsiaalteaduste või humanitaarteaduste valdkonna teadustöö on seotud järgmiste väärtustega nagu demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng ning kes neid samu väärtusi ka oma ühiskondlikus tegevuses edendavad). Stipendiumi väljaandmist toetab Korporatsioon Indla.

Stipendiaat:
Anneli Ohvril,TÜ sotsiaalteaduste valdkonna muutuste juhtimine ühiskonnas õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium
Stipendium on mõeldud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlastele välislähetuste rahastamiseks. 

Stipendiaat:
Sille Rebane, Eesti Maaülikooli 3. aasta doktorant (1500 eurot) 

Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiaadid:
Georg Vann,TÜ loodus -ja täppsisteaduste valdkonna informaatika õppekava 3. aasta üliõpilane (3000 eurot)
Kerstin Krebs, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna ettevõttemajanduse õppekava 2. aasta üliõpilane (3000 eurot) 

Karine ja Martin Koobase stipendium 
Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu.

Stipendiaat:
Mari-Liis Korkus,TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1900 eurot) 

Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist. 

Stipendiaadid:
Madis Kats, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)
Annika Pant, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)
Eliis Vaino, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)
Merily Šmidt, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)
Kristel Kotta, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane (1500 eurot) 

Lydia ja Felix Krabi stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. 

Stipendiaadid:
Mart Kiis, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna bioloogia õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot)
Kertu Liis Krigul, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 1. aasta doktorant (2000 eurot)
Tanel Sõrmus, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia õppekava 1. aasta doktorant (2000 eurot)
Mai-Brit Tänava, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot)
Inge Varik, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna biomeditsiini õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot) 

 Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilaste või sarnases valdkonnas töötavate spetsialistide enesetäiendamist välismaal ning aidata kaasa tudengite ja eriala spetsialiste karjääri arengule ning mitmekülgsete kogemuste omandamisele. Stipendiumi väljaandmist toetab Eesti Geoinformaatika Selts. 

Stipendiaat:
Holger Virro, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geograafia õppekava 1. aasta doktorant (1000 eurot) 

Nadia Walteri stipendium
Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli kliinikumis. 

Stipendiaadid:
Kadri Seppa, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna neuroteaduste õppekava 2. aasta doktorant (2000 eurot)
Karina Karis, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna neuroteaduste õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot) 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Eesmärgiks on toetada TÜ sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna magistrante, doktorante, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiaadid:
Alice Hiie, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava integreeritud õppe 5. aasta üliõpilane (2000 eurot)
Triin Tammiste, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (4000 eurot)
Ann Valter, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna onkoloogia õppekava 3. aasta arst-resident (1300 eurot)
Kaspar Tootsi, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna ortopeedia õppekava 3. aasta arst-resident (3000 eurot)
Raul Kokassaar, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna sisehaiguste õppekava 1. aasta arst-resident (1500 eurot)
Mari-Liis Sulg, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna politoloogia õppekava 1. aasta doktorant (800 eurot)
Sten Saar, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2000 eurot)
Evgenia Chetverikova, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna otorinolarüngoloogia õppekava 1. aasta arst-resident (2000 eurot)

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiaadid:
Ivan Kisly, TÜ loodus -ja täppsisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 4. aasta doktorant (1280 eurot)
Merili Peltser, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna biomeditsiini õppekava 1. aasta magistrant (1280 eurot)

 

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. Stipendiumi rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit. 

Stipendiaadid:
Linnet Puskar, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot)
Johannes Puusepp, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Perttu Narvik, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Risto Korb, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Merili Aaspalu, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Kirill Smirnov, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot) 

Jaan Einasto Rahvusvaheline stipendium
Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli (sh Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi)  ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel. 

Stipendiaat:
Aditya Savio Paul, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutitehnika ja robootika õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot)

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilaste õppe-, teadus  või ühiskondlikku tegevust, mis on seotud eesti rahvuslike küsimuste või väliseestlusega.   

Stipendiaat:
Tõnis Parksepp, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1500 eurot)

Puhk-Mörneri stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Stipendiaadid:
Kristjan Kaljusaar, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot)
Ilmar Tammisto, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 2. aasta doktorant (1000 eurot)

TÜ Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada edukalt rahvusvahelistel ja riiklikel olümpiaadidel ning teadustööde konkurssidel osalenud õpilaste ja üliõpilaste osalemist Center For Applied Rationality seminaridel.Stipendiumi väljaandmist toetab Jaan Tallinn. 

Stipendiaadid:
Andreas Palm, Sciences Po Paris sotsiaalteaduste 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane (5000 eurot)
Joosep Kaimre,TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna informaatika õppekava 1. aasta üliõpilane (5000 eurot)
Silvia Hiie Aabloo,TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 1. aasta üliõpilane (5000 eurot)
Kevin Reisenbuk,King's College London üliõpilane (5000 eurot)
Kadri Muuga (5000 eurot)
Richard Annilo,TÜ loodus -ja täppsisteaduste valdkonna informaatika õppekava 1. aasta üliõpilane (5000 eurot)

Apotheka farmaatsia õppe ja teause arendusfondi stipendium
Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Stipendiumi väljaandmist toetab AS Magnum

Stipendiaadid:
Daisy Volmer, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna sotsiaalfarmaatsia dotsent (2000 eurot)
Kristiina Sepp,TÜ meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia õppekava 1. aasta doktorant (1000 eurot)

Teldersi sihtkapitali stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ õigusteaduse õppekava üliõpilaste osalemist Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtu võistlusel. Stipendiumi väljaandmist toetab advokaadibüroo Cobalt.

Stipendiaadid:

Liis Võsa, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot)
Markus Malm, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot)
Jaanus Sildam, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot)
Maarja Tambet,TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane (200 eurot)
Hanna Esko, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (100 eurot)
Gerda Raag, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (100 eurot)

Täpsem informatsioon: Triin Vakker, triin.vakker@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773